Rozwój mózgu okazuje się jeszcze bardziej skomplikowany, niż myśleliśmy. Neurony nie od razu łączą się w odpowiedni sposób. Naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei odkryli mechanizm, który pozwala te błędy korygować. Jak piszą na łamach czasopisma "PLoS ONE" uprzątaniem bałaganu, swoistym "pieleniem neuronów" zajmuje się białko morfogenetyczne kości (BMP4).

O białku BMP4 wiedziano do tej pory, że ma istotny udział w procesie tworzenia kości. Teraz okazuje się, że pomaga w prawidłowym rozwoju mózgu.

Naukowcy z Bazylei obserwowali rozwój móżdżku myszy, rejonu odpowiedzialnego za koordynację ruchów.

Badano tworzenie się połączeń między komórkami ziarnistymi, komórkami Purkinjego i aksonami komórek pnia mózgu. Ten system połączeń pozwala na odbieranie bodźców z zewnątrz i przekazywanie mięśniom odpowiednich poleceń.

Okazało się, że w ciągu pierwszych tygodni życia myszy około 30 procent połączeń tworzy się w sposób nieprawidłowy. Aksony łączą się z komórkami Purkinjego bezpośrednio, zamiast za pośrednictwem komórek ziarnistych.

Dopiero później, wskutek działania białka BMP4, połączenia te są korygowane. U myszy, genetycznie zmodyfikowanych tak, by nie wytwarzać BMP4, nieprawidłowe połączenia pozostają na stałe.

Nie jest wciąż jasne, czy te początkowe nieprawidłowości są tylko pomyłką, czy też celowym, pośrednim etapem rozwoju tkanki mózgowej, faktem jest, że dla jej prawidłowej pracy muszą być korygowane.

Naukowcy liczą na to, że zrozumienie tego procesu może pomóc lepiej poznać przyczyny niektórych chorób, być może błędy w naprawie połączeń prowadzą na przykład do autyzmu.