Wyryty w skale rysunek przedstawiający trzy konie odkryli naukowy niedaleko Gondershausen w Niemczech. To położony najbardziej na północ w Europie malunek pochodzący z okresu paleolitu.

Do tej podobne znaleziska odkrywano w Portugalii, Hiszpanii i we Francji. Ten z Gondershausen przedstawia trzy konie: jeden mały i dwa duże, i jeszcze jedno zwierzę - jakie? To trudno odgadnąć.

Mały koń ma ok. 25 cm szerokości, pozostałe są dwa razy większe. Rycina powstała między 20 000 a 25 000 lat temu.