Oskarżam panią minister Edukacji Narodowej, Katarzynę Hall oraz wiceminister Krystynę Szumilas o niszczenie z premedytacją olimpiad przedmiotowych, o lekceważenie tysięcy najzdolniejszych uczniów, o jawną pogardę okazywaną nauczycielom i pracownikom uczelni wyższych, którym chce się pracować po godzinach pracy i którzy wspierają uczniów. Tak ostre słowa pod adresem ministerstwa edukacji narodowej wystosował profesor Wiesław Fałtynowicz – przewodniczący komitetu olimpiady biologicznej we Wrocławiu.

Jeżeli ministerstwo nie zmieni zasad finansowania olimpiady, tegorocznej edycji we Wrocławiu nie będzie – grozi profesor. Chodzi o zasady finansowania olimpiad.

Olimpiadę finansujemy z prywatnych pieniędzy - wyjaśnia profesor Fałtynowicz

Członkowie komisji są zmuszeniu organizować ją za własne prywatne pieniądze, bo ministerstwo przesyła je z kilkumiesięcznym opóźnieniem.  To zaledwie 5-7 tysięcy w skali  jednego województwa. Likwidujemy lokaty, wyciągamy pieniądze z własnych kont, po to by zapłacić uczniom za dojazd, wyżywienie, noclegi – tłumaczy profesor Wiesław Fałtynowicz. To niedopuszczalne, że ministerstwo traktuje nas w ten sposób – dodaje. Jeżeli Ministerstwo Edukacji  nie zmieni postawy, w marcu komitet organizacyjny zostanie rozwiązany i olimpiady biologicznej w tym roku na Dolnym Śląsku nie będzie.

Stracą na tym uczniowie,  którzy za udział w olimpiadach mieli dodatkowe punkty przy rekrutacji na wyższe uczelnie.

Resort edukacji na razie milczy w tej sprawie, bo pismo wrocławskiego naukowca jeszcze nie dotarło na biurko pani minister Hall .

Pełna treść listu profesora Fałtynowicza do Ministerstwa Edukacji Narodowej:

OSKARŻAM

Oskarżam panią minister Edukacji Narodowej, Katarzynę Hall oraz wiceminister Krystynę Szumilas o niszczenie z premedytacją olimpiad przedmiotowych, o lekceważenie tysięcy najzdolniejszych uczniów, o jawną pogardę okazywaną nauczycielom i pracownikom uczelni wyższych, którym chce się pracować po godzinach pracy i którzy wspierają uczniów.

Od kilkudziesięciu lat prawie 30 olimpiad przedmiotowych mobilizuje rzesze uczniów ze szkół średnich w całej Polsce. Z olimpiad wywodzą się już setki naukowców; niektórzy z nich osiągnęli tytuły profesorskie. Rywalizacja szczególnie uzdolnionej młodzieży, pobudzanie jej zainteresowań i podtrzymywanie ich, mobilizacja do nauki – to rzecz bezcenna, ale nie dla urzędników MEN. Dla nich olimpiady przedmiotowe to tylko kłopot, „zawracanie głowy”, rzecz niewarta zachodu. Dla organizatorów olimpiad przewidziano żebraczą ścieżkę zdrowia. Nie dość, że sporo wydatków muszą finansować z własnej kieszeni, to zwrot poniesionych kosztów (częściowy) następuje po wielu tygodniach. Wszelkie monity i listy są arogancko lekceważone. Na list ze stycznia 2009 r., podpisany przez przewodniczących komitetów okręgowych Olimpiady Biologicznej, do dzisiaj nie ma odpowiedzi.

W kontekście powyższego za obłudę można poczytać deklarację pani minister o zapalaniu zielonego światła dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. I czy postępowanie pani minister i jej podwładnych mamy traktować jako wzór do nauczania racjonalnego myślenia i racjonalnych wyborów, do nauczania których zachęca MEN w podstawach programowych?

Bezpośrednio odpowiedzialna za ten skandaliczny stan rzeczy (wg mojej wiedzy) jest wspomniana wyżej p. K. Szumilas. Przy jej nazwisku na stronie internetowej MEN widnieje dopisek „jakość w edukacji”, który w opisanym kontekście wygląda tak ironicznie, jak i żałośnie. Przełożoną w/w jest pani minister Hall, chyba nie zdająca sobie sprawy z arogancji swoich podwładnych, którzy nawet nie raczą odpowiadać na listy i monity, lekceważąc nie tylko nadawców, ale również Kodeks Postępowania Administracyjnego? Może upublicznienie zagadnienia sprawi, że urzędnicy zrozumieją, że pełnią tylko rolę służebną i do tego zostali powołani!

Część olimpiad została już zlikwidowana, inne jeszcze trwają. Jak długo? Ja w tym roku rezygnuję z prowadzenia Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej na Dolnym Śląsku i rozwiązuję Komitet; nie chcę dłużej legitymować nieudolności i bezmyślności urzędników MEN.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Fałtynowicz

Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej we Wrocławiu

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego