Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła konkurs, w ramach którego będzie można wskazać i nazwać gwiazdy i ich egzoplanety. Pierwszy etap, do którego mogą zgłaszać się stowarzyszenia, kluby i organizacje pozarządowe, potrwa do 15 lutego.

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie nameexoworlds.org. Organizacje, które się zarejestrują, będą mogły zgłosić po 20 układów, czyli gwiazd i ich planet. W ten sposób wybrane zostaną układy, dla których trzeba będzie wymyślić nazwy w drugim etapie konkursu. Każda zgłoszona organizacja będzie mogła zaproponować nazwę dla jednej gwiazdy i jej planet.  

Przy wymyślaniu nazwy trzeba przestrzegać pewnych zasad, m.in. nie powinna ona mieć więcej niż 16 znaków, nie może być obraźliwa, a także podobna do już istniejącej nazwy ciała niebieskiego. Swoją propozycję trzeba też dobrze uzasadnić.

Najlepsze nazwy zostaną wybrane w otwartym głosowaniu – wyniki zostaną ogłoszone w sierpniu.

(mpw)