W Warszawie rozpoczyna się IV Festiwal Nauki. W ciągu 10 dni będzie można wziąć udział w 320 imprezach naukowych.

Festiwal nie ma tematu głównego co pozwala na dużą różnorodność. Intencją organizatorów jest zaprezentowanie nauki w całej złożoności, pięknie i fantazji, jaką ze sobą niesie. Uczestnicy będą mogli spotkać się w różnych grupach tematycznych i porozmawiać o chemii, fizyce, czy biologii. Ten, kto przyjdzie na zajęcia laboratoryjne, będzie mógł między innymi sam sklonować geny bakterii. W tym roku znacznie bogatszy będzie program humanistyczny. Po raz pierwszy do festiwalu przyłączyła się Akademia Sztuk Pięknych i Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zorganizowano również cykl publicznych wywiadów z naukowcami.

Festiwal adresowany jest do ludzi ciekawych świata. Zajęcia są tak przygotowane, by w większości zrozumiał je każdy, kto ukończył 14 lat. Jest także kilka spotkań zorganizowanych z myślą o najmłodszych naukowcach.

W pierwszym roku odwiedziło festiwal 20 tys. osób, w ubiegłym roku już 50 tys. To zadaje kłam, że nauka jest trudna do zrozumienia i hermetyczna.

Od lat na świecie organizuje się festiwale nauki, aby przełamać nieufność ludzi do najnowszych odkryć. Strach wynika z niezrozumienia tych zagadnień, które są coraz trudniejsze do pojęcia. Warszawski festiwal tworzony jest na wzór festiwalu w Edynburgu, z tą jednak różnicą, że festiwal w Edynburgu jest całkowicie odpłatny.

13:35