​YouTube gorszy od telewizji - to wynik ankiety przeprowadzonej wśród brytyjskich uczniów. Zbadała ona między innymi największe "przeszkadzajki" w odrabianiu zadania domowego.

Z badań wynika, że 1/4 młodych Brytyjczyków w wieku 9-15 lat nie potrafi się powstrzymać przed oglądaniem materiałów YouTube. To, ich zdaniem, większa pokusa niż korzystanie z telewizji. 

Wraz z nią, na drugim miejscu "listy przeszkód" znalazł się popularny serwis Snapchat, a na miejscu 3. - z wynikiem 18 procent - Facebook. 

Wcześniejsza ankieta ustaliła także, że młodzi Brytyjczycy woleliby być gwiazdą na YouTube, niż na przykład znanym aktorem. 

Według autorów najnowszego raportu, jesteśmy świadkami zmian w aspiracjach młodego pokolenia. Są one zbudowane na platformie nowoczesnych metod komunikacji i wymykają się tradycyjnym wzorcom.

(ph)