Kim jest Maria Gaetana Agnesi, bohaterka dzisiejszego Google Doodle? To wybitna włoska lingwistka, matematyczka i filozof. Napisała m.in. publikację poświęconą rachunkowi różniczkowemu i całkowemu. 16 maja mija rocznica jej śmierci.

Maria Gaetana urodziła się 296 lat temu w Mediolanie. Była córką zamożnego profesora matematyki Pietro Agnesiego. Od dziecka zdradzała nadzwyczajne zdolności - w wieku pięciu lat płynnie mówiła już po włosku i francusku. Jako nastolatka nauczyła się wielu innych języków, m.in. greckiego, hebrajskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Dzięki temu zyskała miano "chodzącej poliglotki".

Gdy Maria Gaetana Agnesi miała 15 lat jej ojciec zaczął organizować w domu spotkania z największymi uczonymi, podczas których nastolatka odczytywała, a następnie broniła tez dotyczących zawiłych kwestii filozoficznych. Wiadomo, że Maria Gaetana była osobą bardzo wstydliwą i po kilku latach wycofała się ze spotkań, do których nakłaniał ją ojciec.

Gdy w 1750 zachorował ojciec - papież Benedykt XIV przekazał jej katedrę matematyki i filozofii naturalnej na Uniwersytecie w Bolonii. Była drugą kobietą-wykładowcą na tej uczelni (pierwszą była wybitna fizyk Laura Bassi). Po śmierci ojca poświęciła się studiom teologicznym (w szczególności Ojców Kościoła) i opiece nad chorymi, biednymi i bezdomnymi. Przez kilka lat kierowała przytułkiem dla ubogich "Trivulzio" w Mediolanie. Pod koniec życia wstąpiła do zakonu szarytek.

Do jej największych osiągnięć naukowych należy dzieło z 1748 roku zatytułowane "Instituzioni analitiche ad uso della gioventu italiana" czyli Zasady analizy dla młodzieży włoskiej.

Na Doodle'u widać proces wykreślania krzywej, znanej jako "lok Agnesi", którą Maria Gaetana Agnesi badała w 1748 roku.