Zarówno ludzka mowa, jak i ptasi śpiew przetwarzane są w lewej półkuli mózgu. Takie najnowsze wyniki badań opublikowano na łamach tygodnika "PNAS".

Zobacz również:

Specyficzne obszary w lewej półkuli ludzkiego mózgu kontrolują przetwarzanie mowy. Okazuje się, że podobnie zorganizowany jest mózg ptaków śpiewających. Naukowcy badają je po to, aby na prostszym modelu zrozumieć, jak mowa funkcjonuje w ludzkim mózgu. Podobnie jak ludzie, ptaki śpiewające uczą się swoich wokaliz w dzieciństwie poprzez naśladowanie opiekunów.

Naukowcy porównali wzorzec aktywności neuronalnej młodych i dorosłych zeberek. Te niewielkie ptaszki hodowlane, posłużyły za model do badania ptasiego śpiewu.

Okazało się, że aktywne były dwa obszary mózgu. Pierwszy, zwany HVC, jest analogiczny do tzw. ośrodka Broki w ludzkim mózgu (od nazwiska jego odkrywcy - Paula Broki), odpowiedzialnego za tworzenie wypowiedzi. Drugi, zwany NCM, uważany jest za analogiczny do obszaru Wernicke'go u ludzi, który m.in. odpowiada za rozpoznawanie wyrazów i zdań.

Lewostronna aktywacja HVC pojawiała się zarówno u młodych, jak i dorosłych zeberek, niezależnie czyjego śpiewu słuchały. Z kolei NCM aktywne było tylko, kiedy młode ptaszki słuchały śpiewu ojca, kiedy zaś słuchały obcej sekwencji dźwięków - obszar ten pozostawał nieaktywny.