W Dubinkach, miejscowości odległej o 50 km od Wilna, znaleziono szczątki rodziny Radziwiłłów. Potwierdziły to badania DNA wykonane przez polskich i litewskich specjalistów.

Po dokonaniu badań historycznych, antropologicznych i genetycznych ustalono z ponad 75-proc. pewnością, że znalezione szczątki należą do Mikołaja Radziwiłła Czarnego i Mikołaja Radziwiłła Rudego - braci królowej Polski, Barbary Radziwiłłówny - oraz ich bliskich - poinformował dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego przy litewskim rządzie, Albinas Kunceviczius. Dodał, że nie da się tego faktu ustalić na 100 proc, ale i tak nie pomniejsza to znaczenia znaleziska.

Szczątki w Dubinkach zostały wykryte w 2004 roku podczas badań archeologicznych prowadzonych w tej miejscowości, w centralnej części byłego kościoła ewangelickiego.

Przepuszczenia archeologów, że znaleziono szczątki Radziwiłłów, z dużym prawdopodobieństwem potwierdziły badania DNA przeprowadzone w Instytucie Medycyny Sądowej im. Romera w Wilnie i w Instytucie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obecnie szczątki są przechowywane w wileńskim uniwersytecie Romera, a w 2009 powrócą do Dubinek. Od XVI wieku Dubinki były rezydencją rodziny Radziwiłłów.

Mikołaj Radziwiłł Rudy był wojewodą wileńskim, hetmanem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mikołaj Radziwiłł Czarny pełnił funkcję Marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego, był kanclerzem i wojewodą wileńskim. Uchodził za postać kontrowersyjną, w Polsce miał opinię ambitnego intryganta, na Litwie jest uważany za litewskiego patriotę.