Przed miesiącem Rada Informatyki przy premierze przygotowała a

wicepremier Tomaszewski ogłosił dokument ostrzegający przed

"komputerowym problemem" ze zmianą daty z 1999 roku na rok

2000. Niektóre systemy komputerowe mogą odczytać tylko dwa

ostatnie zera, a więc jako rok zerowy, a to z kolei może doprowadzić

do licznych awarii, które jak wówczas ostrzegano "mogą zachwiać

podstawami bytu państwa". Czy więc możemy spać spokojnie i co o

"Millenium Bug" twierdzi minister Tomaszewski - Ryszard Cebula

"CEBULKA" 35 sec (paszczodźwięk Cebuli)