Internetowe seminarium na uniwersytecie w Stanford.

Internetowe spotkanie na szczycie - tak można określić seminarium, które odbyło się na Uniwersytecie Stanford w Kaliforni. Studenci spotkali się tam na kilkugodzinnej dyskusji z przedstawicielami największych firm, działających w światowej sieci komputerowej. Do Krzemowej Doliny zjechali wszyscy magnaci świata www z prezesami Microsoftu, Intela, America OnLine i Yahoo! na czele.

Potentaci rozmawiali o wszystkim - od bezpieczeństwa w sieci aż po reklamę. Wszyscy byli zgodni, że internet to wciąż olbrzymie niewykorzystane w pełni możliwości, a także że światowa sieć zdominuje społeczeństwo dwudziestego pierwszego wieku. Mówili także o zagrożeniach, wynikających z ostatnich wielkich fuzji, z połączeniem America OnLine i Time Warner na czele. Ich zdaniem może to doprowadzić do monopolu na niektóre usługi, a więc do śrubowania cen.

Wiadomości RMF FM 12:45