Konkursy na usługi medyczne ogłaszane przez Kasy Chorych są niezgodne z Konstytucją, uważa Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Postanowił on zaskarżyć przepisy dotyczące tych konkursów do Trybunału Konstytucyjnego.

"Konkurs ofert jest takim sposobem wydatkowania publicznych pieniędzy, w którym nie ma żadnych prawnych reguł", powiedział sieci RMF, szef Związku Krzysztof Bukiel.

Anna Knysok, rządowy pełnomocnik do spraw ubezpieczenia zdrowotnego przyznaje, że samorządy wywierają naciski na Kasy Chorych, by podpisywały kontrakty ze wszystkimi, nawet z tymi najgorszymi szpitalami. Cierpią na tym dobre placówki, które dostają mniej pieniędzy.

Wiadomości RMF FM