Szansa dla chorych na białaczkę.

Dla osób chorych na białaczkę przeszczep szpiku kostnego to jedyna szansa na przeżycie. Ewentualnych dawców najpierw szuka się w rodzinie. Jeśli jest to niemożliwe - zostaje dawca niespokrewniony. Może być nim każdy zdrowy człowiek, którego szpik będzie zgodny ze szpikiem, którego potrzebuje chory.

Te dane uzyskuje się dzięki specjalnemu badaniu krwi. W Polsce istnieje kilka rejestrów niespokrewnionych dawców szpiku kostnego. Pierwszy utworzono we Wrocławiu. Kolejny - na początku stycznia - w Katowicach

Jego tworzenie trwało kilka lat, teraz jest w nim 50 nazwisk dawców. Aby znaleźć się wśród nich, trzeba się zgłosić do stacji krwiodawstwa, oddać krew, podpisać specjalną deklarację i przejść krótki wywiad. Kolejne dwa dni to już praca laboratorium i wprowadzenie danych do programu komputerowego, który będzie poszukiwać osoby, która potrzebuje szpiku zgodnego do oddanego. Jedna z osób z katowickiego rejestru już oddała szpik do przeszczepu - został on

wykorzystany do pierwszego w Polsce przeszczepu od niespokrewnionego dawcy.

Wiadomości RMF FM 10:45