Cała doba Plutona

Piątek, 20 listopada 2015 (21:57)

Po serii coraz dokładniejszych zdjęć powierzchni Plutona od strony charakterystycznego "serca" NASA opublikowała zestaw zdjęć pokazujących pełną dobę na tej planecie karłowatej. Z oczywistych względów zdjęcia te różnią się rozdzielczością, były bowiem wykonywane przez sondę New Horizons z różnej odległości. Na ich podstawie można sobie jednak wyrobić opinię na temat różnorodności powierzchni Plutona. Podobny zabieg wykonano też w przypadku jego największego Księżyca, Charona.

Doba Plutona liczy sobie 6,4 ziemskich dni. By pokazać jej kolejne fazy, z obrazów, które przesłała na Ziemię sonda New Horizons wybrano te, które przy danej rozdzielczości były najlepsze. Zdjęcia wykonano z pomocą instrumentów Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) i Ralph/Multispectral Visible Imaging Camera w okresie od 7 do 13 lipca, kiedy sonda była w odległości od 8 milionów do 645 tysięcy kilometrów. Widać na nich wyraźnie, że mniej znana strona Plutona, ta odwrócona "plecami" w czasie, gdy sonda przelatywała najbliżej, jest nie mniej zróżnicowana, niż ta z "sercem".

Podobnie wybrano serię obrazów pokazujących różne fazy doby największego z księżyców Plutona, Charona. Długość jego doby jest identyczna, jak macierzystej planety karłowatej, widzimy także zdjęcia wykonane w dniach od 7 do 13 lipca bieżącego roku. Charakterystyczne "wgłębienia" na dole zdjęć Plutona i Charona to sztuczny efekt, związany z metodą składania zdjęć tworzących ostateczny obraz.

Artykuł pochodzi z kategorii: Nauka

Grzegorz Jasiński