Właśnie ukazała się się nowa książka papieża Franciszka "Powróćmy do marzeń". Franciszek twierdzi w niej, że społeczeństwa nie mają powrotu do rzeczywistości sprzed kryzysu wywołanego pandemią, i przedstawia radykalną, autorską koncepcję budowy lepszego świata dla całej ludzkości, stawiając ubogich i planetę w centrum tej idei.

REKLAMA

Poglądy społeczne papieża Franciszka budzą gorące dyskusje od lat i należy się spodziewać, że "Powróćmy do marzeń" rozpali je jeszcze bardziej. Na pytanie, czy to książka kontrowersyjna, odpowiadam, że absolutnie tak - mówi Tomasz Balon-Mroczka z Domu Wydawniczego "Rafael", polskiego wydawcy "Powróćmy do marzeń".


Jedni podejdą do niej z entuzjazmem, drudzy uznają za niebezpieczną utopię. Faktem jest, że Franciszek po raz pierwszy tak otwarcie i jednocześnie kompleksowo kreśli swoją społeczno-polityczną wizję świata - dodaje.

Ponownie podejmowane bardzo mocno wątki ekologii, zmian klimatycznych i migracji, koncepcja dostępności "ziemi, mieszkania i pracy" dla wszystkich, poparcie dla idei dochodu podstawowego, radykalna krytyka gospodarki liberalnej, wsparcie ruchów ludowych i dezaprobata dla elit, wyjaśnienia oraz polemika z krytykami jego decyzji, wreszcie zapowiedź zwołania synodu o synodalności - to wszystko zapowiada ożywioną debatę o książce.

Franciszek nawołuje, by doświadczenie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa wykorzystać do zmian nie tylko w wymiarze osobistym, ale także na poziomie społecznym i politycznym. Patrzę na ten czas jak na moment prawdy - rozpoczyna papież. Znajdujemy się w momencie próby. (...) Z tego kryzysu możemy wyjść lepsi lub gorsi. Możemy się cofnąć lub stworzyć coś nowego. (...) Nie możemy wrócić do złudnego bezpieczeństwa struktur politycznych i ekonomicznych, które mieliśmy przed kryzysem - pisze Franciszek.

Papieżowi przy tworzeniu "Powróćmy do marzeń" pomagał jego biograf Austen Ivereigh, a książka powstawała w miesiącach światowej kwarantanny.

"Powróćmy do marzeń. Droga ku lepszej przyszłości" Papież Franciszek w rozmowie z Austenem Ivereighem, tłum. Paulina Guzik. Rafael 2020. Książka pojawiła się w polskich księgarniach 15 grudnia.