W skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy w Podkarpackiem zostanie wybudowana 44-metrowa platforma widokowa. Inwestycja powstanie w ramach polsko-słowackiego projektu i dofinansowana zostanie z budżetu UE.

Platforma będzie wybudowana w najwyżej położonej części skansenu. Placówka jest oddziałem krośnieńskiego muzeum.

Platforma będzie miała 44 m wysokości, zaś poziom obserwacyjny dostępny dla turystów znajdować się będzie na wysokości 33 m. Wejście na platformę stanowić będzie integralną część zwiedzania skansenu, co pozwoli turystom całościowo spojrzeć na Karpacką Troję, podziwiać monumentalizm grodziska i geniusz inżynieryjny naszych przodków - powiedział dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Jan Gancarski.

Z platformy poprzez lunety obserwować będzie można także Beskidy, Pogórze Karpackie i Doły Jasielsko-Sanockie. Przy dobrej pogodzie turyści będą mogli dostrzec nawet, odległe o ponad 100 km pasmo Tatr. Na szczycie platformy umieszczona zostanie kamera internetowa, która umożliwi obserwowanie z każdego punktu na świecie tego, co dzieje się w skansenie.

Inwestycja będzie gotowa i udostępniona zwiedzającym w czerwcu 2014 r.

Budowa platformy będzie dofinansowana z unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Budżet projektu pn. "Dziedzictwo archeologiczne regionów szansą na rozwój turystyki" wynosi ponad 887,7 tys. euro. Słowackim partnerem polskiej placówki jest Krajoznawcze Muzeum w Hanuszowcach n/Toplą.

Jak podkreślił Gancarski, w Hanuszowcach projekt zakłada wybudowanie Archeoparku, w którym zrekonstruowane będzie budownictwa mieszkalne i obronne od epoki kamienia po średniowiecze.

Zostanie w nim zrekonstruowanych pięć domostw, które będą wyposażone w przedmioty codziennego użytku, charakterystyczne dla danej epoki. Całość otoczona zostanie palisadą - powiedział.

Skansen archeologiczny Karpacka Troja powstał w miejscu, gdzie w latach 90. archeolodzy znaleźli ponad 160 tys. zabytkowych przedmiotów i obiektów. Zajmuje on powierzchnię 8 hektarów, można tam zobaczyć m.in. ponad 150 metrów zrekonstruowanych wałów obronnych, 18 chat oraz dwie bramy prowadzące do grodu.

(jad)