Dobra wiadomość dla miłośników twórczości Kieślowskiego - nakładem

wydawnictwa ZNAK ukazała się książka "Przypadek i inne teksty", która

zawiera scenariusze do tak znanych filmów jak "Amator", "Personel",

"Spokój" i tytułowy "Przypadek". Teksty opracowała Hanna Krall, a całość

posłowiem opatrzył Tadeusz Sobolewski.