Powstała cyfrowa rekonstrukcja najstarszych miejsc zamieszkałych przez społeczność żydowską w Krakowie od XV do połowy XVII w. Efekt prac specjalistów można zobaczyć na wystawie w Starej Synagodze, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Pokazujemy układ urbanistyczny i architekturę miejsc, w których żyli krakowscy Żydzi. Cyfrowa rekonstrukcja pozwala zobaczyć, jak wyglądały domy i synagogi, dowiedzieć się, gdzie mieszkał słynny Lewko, bankier, żupnik i dzierżawca królewskiej mennicy i jaka była zabudowa w mieście żydowskim wyodrębnionym z Kazimierza - powiedział kierownik Starej Synagogi i kurator wystawy "Cracovia Iudaeorum 3D" Eugeniusz Duda.

Pierwotnie Żydzi zamieszkiwali w Krakowie w kwartale ulic św. Anny, Jagiellońskiej i Gołębiej, potem przenieśli się do Kazimierza, który jest obecnie dzielnicą miasta.

Przygotowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa rekonstrukcja to efekt współpracy muzealnej Pracowni Dokumentacji Architektury i Zmian Urbanistycznych Miasta Krakowa z krakowskimi naukowcami. Podczas prac korzystano m.in. z archiwaliów, dawnych map i widoków Krakowa, wyników prac archeologów i historyków. Wszelkie dostępne dziś źródła zostały pieczołowicie przeglądnięte i zinterpretowane - podkreślił Duda.

Nowa wystawa wzbogaca wiedzę o Krakowie

Ta rekonstrukcja wzbogaca naszą wiedzę o Krakowie i Kazimierzu jako o miejscu wybitnym w skali europejskim, gdzie miasto żydowskie i część chrześcijańska rozwijały się obok siebie, nie przeciwko sobie i gdzie obie społeczności żyły w harmonii - powiedział historyk sztuki prof. Bogusław Krasnowolski. Jak podkreślił szczególnie trudne było odtworzenie zabudowy żydowskiej na Kazimierzu, bo niewiele zachowało się materiałów w źródłach pisanych. Żydzi nie byli spisywani w celach podatkowych. Rozliczała się cała gmina żydowska. Tylko raz w roku 1653 poborcy podatkowi prawem kaduka sporządzili taki spis. I on okazał się dla nas bardzo cenny - dodał Krasnowolski.

Na wystawie w Starej Synagodze obok wizualizacji 3D zobaczyć można pokazywaną po raz pierwszy XIII-wieczną monetę z wizerunkiem głowy brodatego Żyda oraz XVII-wieczne naczynia ceramiczne z hebrajskimi napisami, wydobyte przez archeologów w pobliżu Synagogi Izaaka i ul. Estery. Były one przeznaczone na określone rodzaje produktów spożywczych i potraw na szczególne okazje czy okresy świąteczne, jak np. wiosenne święto Pesach, które wymaga osobnych bądź specjalnie w tym celu rytualnie oczyszczonych naczyń.

Wystawa będzie czynna do 20 kwietnia 2014 r.