Kraków wystąpił z wnioskiem do UNESCO o utworzenie strefy buforowej wokół Starego Miasta - informuje Dziennik Polski. Będzie w niej obowiązywał zakaz stawiania budynków, które mogłyby zepsuć widok na historyczne centrum np. osiedle wieżowców.

Utworzenie strefy ochronnej to wymóg wprowadzony niedawno przez UNESCO. Musi go spełnić każde miasto, które nie chce zostać skreślone z listy światowego dziedzictwa. Z listy np. wypadło Drezno, ponieważ powstał tam nowoczesny most. Władze UNESCO uznały, że jego budowa przekreśla "wybitne uniwersalne wartości" krajobrazu tego miejsca i jest niedopuszczalną ingerencją w historyczny krajobraz doliny Łaby.

W Krakowie też istnieje zagrożenie, że panorama zabytkowego centrum zostanie oszpecona. Osiedla w pobliżu Starego Miasta takie jak Grzegórzki, Ludwinów, czy Zabłocie są łakomym kąskiem dla inwestorów.