Narodowy Stary Teatr w Krakowie ma swoje Cyfrowe Muzeum. W internecie można oglądać m.in. zdjęcia z przedstawień i prób, projekty dekoracji, kostiumy i plakaty - w sumie ponad siedem tysięcy obiektów.

Praca nad digitalizacją dokumentów trwała pół roku. Zależało mi na tym, żeby materiał zamieszczony w Cyfrowym Muzeum był w prosty i przejrzysty sposób dostępny dla użytkowników - powiedziała kierownik Muzeum Starego Teatru Anna Litak.

Miłośnicy teatru mogą na stronie internetowej znaleźć informacje o pięciuset przedstawieniach wystawionych w Starym Teatrze po wojnie. Zbiory zawierają 5,5 tys. fotografii oraz 1,2 tys. projektów scenografii, plakatów, wkładek obsadowych i 330 kostiumów. Niektóre z kostiumów można obejrzeć bardzo dokładnie, dzięki animacji. Bardzo cenne, zwłaszcza dla specjalistów, są informacje o repertuarze teatru z najstarszego okresu od roku 1781.

Zdigitalizowany materiał pochodzi głównie z Archiwum i Muzeum Starego Teatru oraz Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (archiwalia z lat 1947-1954). Materiały są własnością wymienionych instytucji i ich wykorzystanie wymaga zgody właściciela.

Ta strona będzie rozbudowywana m.in. o dokumentację przedstawień po 2005 r. Część z tych informacji jest dostępna na głównej stronie teatru - zaznaczyła Anna Litak.

Materiały znajdujące się na stronach Cyfrowego Muzeum mogą posłużyć m.in. do przygotowania wykładów, spotkań czy szkolnych lekcji o teatrze.

Cyfrowe Muzeum Starego Teatru powstało dzięki dofinansowaniu z UE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowity koszt projektu wyniósł 100 tys. zł, z czego unijna dotacja to 75 proc.