Fotografie, korespondencja, rachunki i dwie palety malarskie znanej artystycznej rodziny Kossaków trafiły do Archiwum Narodowego w Krakowie. Środki finansowe na zakup archiwaliów - 85 tysięcy złotych - przekazał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pozyskana kolekcja składa się z kilku części. To fotografie rodziny Kossaków, Starzewskich, Woźniakowskich, Kaplińskich (pochodzące od końca XIX w. do lat 60. XX wieku), świadectwa szkolne, korespondencja rodziny, księga rachunkowa, kwity, rachunki, recepty, przepisy kulinarne, korespondencja urzędowa, napis metalowy KOSSAKÓWKA umieszczony dawniej nad bramą wejściową oraz 2 palety malarskie.

Do najcenniejszych egzemplarzy należą listy z lat 1908-1945 pisane do Ewy Kossakowej przez męża Jerzego Kossaka i jej rodzeństwo; listy Magdaleny Samozwaniec do córki Teresy Starzewskiej, listy żony Jerzego Kossaka do rodziny; listy z okresu okupacji hitlerowskiej z podziękowaniami dla Marii z Kossaków Woźniakowskiej za dobroczynność; listy z opisem nauki u sióstr Urszulanek z lat 30. XX wieku. Wśród nadawców są także takie osoby jak Lucjan Rydel, Antoni Puget, Anna Dzieduszycka, Franciszek Mączyński. Wartość materiałów podnosi fakt, iż na niektórych dokumentach znajdują się szkice i rysunki odręczne członków rodziny Kossaków oraz drobne utwory poetyckie.

Obecnie trwają prace zabezpieczające i ewidencyjne, tak by wkrótce kolekcja mogła zostać udostępniona badaczom.

źródło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (j.)