Kraków będzie mieć swoją literacką mapę w Internecie. Dzięki niej w mieście powstaną szlaki, prowadzące śladami znanych pisarzy i poetów. Organizatorzy projektu zamierzają również opracować scenariusze wycieczek literackich po Krakowie w języku angielskim i polskim, które będą dostępne na stronie internetowej - napisał Dziennik Polski".

Pomysł zrodził się w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie i otrzymał wsparcie finansowe Fundacji Kronenberga. Do września 2011 roku ma powstać w internecie baza z danymi pisarzy i poetów związanych z Krakowem, zarówno tych, którzy tutaj mieszkają lub mieszkali, jak i tych, dla których stolica Małopolski stanowiła inspirację.

Na stronie mapy będzie w można znaleźć biografie, adresy zamieszkania, wywiady z twórcami, zdjęcia, opisy działalności literackiej oraz cytaty z różnych dzieł. Tropiciele literatury będą mogli współtworzyć mapę, przesyłając swoje propozycje i dzieląc się ciekawymi faktami. Lista twórców ma się stopniowo rozrastać i sięgać do różnych epok. W planie są spotkania z żyjącymi twórcami literatury i wywiady z nimi, które zostaną umieszczone na stronie www.