"Szukamy Polskiego Szekspira" - to hasło Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Dramaturgów. Prace można wysyłać do 28 lutego, warunek jest jeden: uczestnicy nie mogą mieć mniej niż 12 lat i nie więcej niż 21 lat.

Może to być sztuka teatralna o tym, co młodego człowieka interesuje, niepokoi lub śmieszy, koniecznie w formie wydrukowanej i elektronicznej Do dużej koperty zawierającej wydrukowaną sztukę w formacie A4 i oznaczonej hasłem trzeba dołączyć mniejszą oznaczoną tym samym hasłem, a do środka trzeba włożyć kartkę z informacją o sobie (imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, telefon, ewentualnie adres e-mail). W jury konkursu są m.in Maciej Wojtyszko i Ernest Bryll. Sztuka może mieć jednego lub dwóch autorów (nie więcej).

Aby stać się uczestnikiem Konkursu, należy przesłać egzemplarz sztuki do dnia 28 lutego 2014 roku na adres: Polski Ośrodek Assitej ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, między innymi wyjazdy zagraniczne na międzynarodowe warsztaty dla młodych dramaturgów. Możliwy jest też udział w letnich warsztatach dramaturgiczno-teatralnych dla młodzieży.