Tradycja pisania ikon w Rosji niewiele zmieniła się od X wieku. Te sakralne obrazy zazwyczaj są tworzone przez osoby, które są ortodoksyjnymi chrześcijanami. Jednak w Moskwie ikonopisarstwem zajął się człowiek, który łamie odwieczne reguły – jest bowiem muzułmaninem.

Ikona nie jest zwykłym obrazem religijnym. Pisanie ikon (proces tworzenia nie nazywamy malowaniem) przez wieki było czynnością świętą. Ikony pełnią ważną rolę w prawosławiu. Wprowadzają do modlitwy i zapewniają łączność ze świętymi.