Okazuje się, że legendarni założyciele Rzymu - Romulus i Remus... nie

byli pierwszymi, którym spodobało się miejsce gdzie leży stolica Włoch.

Przeszukując ruiny Forum Cezara archeolodzy odkryli 4 groby, które

mogą pochodzić nawet z X wieku przed naszą erą. Oznacza to, że ktoś

żył i umrał w Rzymie, na 200 lat przed przybyciem tam słynnych

braci wychowanych przez wilczycę...