W dniach 2-4 października, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym CM UJ przy ul. św. Łazarza 16 odbędzie się II Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, największa konferencja naukowa dla ratowników w Polsce.

Podczas 12 sesji wykładowych, blisko pół tysiąca ratowników medycznych z całej Polski poruszy najważniejsze tematy z dziedziny ratownictwa medycznego, prawa medycznego, współpracy międzynarodowej w zakresie organizacji systemu pomocy przedszpitalnej oraz przyszłości Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce.

Poruszone zostaną także tematy dotyczące stanów zagrożenia życia i zdrowia w kardiologii, pediatrii, neurologii i toksykologii. Wykłady poprowadzą nie tylko najwybitniejsi eksperci w poszczególnych dziedzinach medycyny, ale przede wszystkim sami ratownicy medyczni, którzy są najintensywniej rozwijającą się medyczną grupą zawodową w naszym kraju.

W trakcie trwania kongresu opublikowany zostanie nowy algorytm postępowania w ostrych zespołach wieńcowych w fazie przedszpitalnej. Algorytm jest wynikiem ponad rocznej, ścisłej współpracy Asocjacji Sercowo - Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych. Wprowadzenie przedstawionego algorytmu do codziennej praktyki ratowników ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia przeżywalności pacjentów z podejrzeniem zawału serca. 

Planowane się również prace nad kolejnymi wytycznymi postępowania, które dotyczyć będą pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu oraz określą zasady współpracy ratowników medycznych z centrami udarowymi w leczeniu pacjentów w stanach zagrożenia życia.

Podczas sesji z udziałem przedstawicieli Wojska Polskiego przedstawione zostaną także doświadczenia ratowników medycznych będących członkami Polskich Kontyngentów Wojskowych m. in. w Iraku i Afganistanie.

Szczegółowy program wykładów znajdziecie TUTAJ.

KLUB MAŁEGO RATOWNIKA

4 października, w godzinach od 10.00 do 14.00, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie odbędzie się Klub Małego Ratownika, na który zapraszamy dzieci w wieku 4-12 lat z miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego.

Podczas akcji planowane jest zorganizowanie gier i zabaw edukacyjnych, w czasie których popularyzowana będzie wiedza i praktyczne umiejętności zachowań w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedszpitalnej.

Klubowicze będą mieli możliwość utrwalenia podstawowych zasad postępowania w urazach, udoskonalą technikę uciśnięć klatki piersiowej i prowadzenia wdechów ratowniczych w resuscytacji krążeniowo - oddechowej oraz stosowania pozycji bocznej bezpiecznej.

Najmłodsi nauczą się jak skutecznie wołać o pomoc i jak ją wzywać w razie potrzeby.

Wszystkie dzieci biorące udział w akcji dostaną dyplom absolwenta Klubu Małego Ratownika oraz drobne upominki.

TUTAJ DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ O KLUBIE MAŁEGO RATOWNIKA