Są kobietami, są z Egiptu i Polski i są rysowniczkami. W Gdańsku, w ramach warsztatów komiksowych, rozmawiały o rewolucji i wolności. Od dziś ich prace można oglądać w średniowiecznych piwnicach Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

W Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku odbyły się warsztaty komiksowe Women for Democratic (R)evolution (czyli Kobiety dla Demokratycznej (R)ewolucji), w których uczestniczyło 10 rysowniczek z Egiptu i 20 rysowniczek z Polski. Warsztaty były prowadzone przez międzynarodowy zespół: Jacka Frąsia, Beatę Sosnowską i Mohameda Saleha. Ich tematem była rola kobiet w przemianach społeczno-politycznych w Polsce i Egipcie. Wprowadzeniem do warsztatów była otwarta dyskusja o demokracji, prawach człowieka, równouprawnieniu i różnorodności.

W efekcie warsztatów powstały prace komiksowe. Od 9 do 31 stycznia prace będzie można zobaczyć w średniowiecznych piwnicach Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.