W przyszłym roku Narodowe Czytanie poświęcone będzie "Lalce" Bolesława Prusa - ogłosił prezydent Bronisław Komorowski, zamykając tegoroczną edycję imprezy. W ponad 1500 miejscach w całej Polsce czytano w sobotę "Trylogię" Henryka Sienkiewicza. Najczęściej decydowano się na lekturę "Potopu".

Prezydent Komorowski otworzył w sobotę w południe Narodowe Czytanie głośną lekturą pierwszych stron "Potopu". Potem fragment książki przeczytała jego żona, Anna Komorowska. Następnie 12-częściową adaptację utworu, przygotowaną przez Bronisława Maja, zaprezentowali w warszawskim Ogrodzie Saskim aktorzy, m.in.: Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, Andrzej Grabowski, Jan Peszek, Anna Seniuk, Adam Woronowicz, Izabela Kuna. Czytaniu towarzyszyła muzyka, specjalnie przygotowana na tę okazję przez kompozytorów młodego pokolenia: Bartosza Chajdeckiego, Marcina Maseckiego, Jacka Hałasa oraz zespół Pink Freud i duet The Dumplings.

W sobotę "Trylogia" czytana była w bibliotekach, na rynkach miast, w szpitalach, szkołach siedzibach samorządów w niemal wszystkich większych miastach Polski. Jak poinformowało Biuro Kultury Kancelarii Prezydenta RP, ośrodki, w których odbywało się  czytanie "Trylogii" najczęściej decydowały się na "Potop", mniej popularne okazały się "Ogniem i mieczem" i "Pan Wołodyjowski". Liczba ośrodków, które biorą udział w Narodowym Czytaniu, zwiększa się z roku na rok. Dwa lata temu, kiedy czytano "Pana Tadeusza", było ich zaledwie 60, w zeszłym roku "Zemsta" czytana już była w ponad 700 miejscach. Tegoroczna liczba zgłoszeń - 1532, oznacza ponad dwukrotny wzrost uczestników czytania w ciągu jednego roku.

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane "narodowym", aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.