​Filmy, fotografie, obrazy i instalacje. Blisko 70 prac współczesnych artystów, podejmujących dialog z historią i tradycją, ale też przełamujących tabu związane z cielesnością, od 13 grudnia będzie można obejrzeć na wystawie w ms1. Dzieła zgromadzone zostały przez Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych budowało swoją kolekcję sztuki przez blisko 10 lat. Odbywało się to w ramach Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu". Program zakładał stworzenie lokalnych kolekcji sztuki współczesnej w kilkunastu miastach Polski i realizację rozmaitych programów edukacyjnych. Tworzeniem kolekcji miały zająć się regionalne, obywatelskie stowarzyszenia. Tak powstały tzw. "Zachęty" - Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Twórcy Towarzystwa Zachęty w Łodzi postanowili zebrać kolekcję, która będzie korespondowała ze zbiorami Muzeum Sztuki w Łodzi i je uzupełniała. Pozyskiwane prace miały też reprezentować swój czas, czyli przełom XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów. Komisja ekspertów interesowała się twórcami, którzy świadomie wykorzystują możliwości zapisu cyfrowego, wideo, tworzą instalacje i prace akustyczne. Dzieła były gromadzone według dwóch wątków tematycznych. Pierwszy dotyczy prac odnoszących się do Muzeum Sztuki i jego kolekcji - nawiązujących dialog z historią i tradycją ("Śniadanie w muzeum" grupy Łódź Kaliska), z awangardą ("Unik" Cezarego Bodzianowski, "Attention: Light" Józefa Robakowskiego ), a także z Muzeum jako instytucją ("Wszystko już było" - Azorro). Drugi związany jest z ciałem, przełamywaniem tradycyjnych poglądów związanych z seksualnością oraz poszukiwaniem własnej tożsamości w czasach kultury globalnej, osłabiającej strategie indywidualnego rozwoju i pogłębiania tożsamości. To prace Zofii Kulik, Jadwigi Sawickiej czy Dominika Lejmana. Na wystawie będzie można obejrzeć też "Kości zostały rzucone" Stanisława Dróżdża, który reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji w 2003 roku.

Nowa wystawa to multimedialne instalacje, obrazy, fotografie i filmy, których część zostanie zaprezentowana w specjalnie przygotowanej sali filmowej. Otwarcie wystawy 13 grudnia. Podczas otwarcia kolekcja Towarzystwa zostanie oficjalnie przekazana Muzeum Sztuki. Wystawę będzie można oglądać do 2 marca 2014 roku.

(MRod)