73 prace Edwarda Dwurnika, jednego najbardziej znanych na świecie polskich plastyków, przekazał w depozyt Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku tamtejszy biznesmen, chcący zachować anonimowość. Wartość kolekcji wycenia się na około 200 tys. złotych.

Przedsiębiorca – jak tłumaczy dyrektor muzeum Mieczysław Jaroszewicz – kupił całą wystawę od artysty i przekazał ją nam w depozyt na 15 lat, co oznacza, że przez ten czas możemy dowolnie dysponować dziełami artysty, a później nabyć je na zasadzie pierwokupu.

Przekazana muzeum w depozyt kolekcja składa się z 40 olejnych obrazów (wśród nich m.in. „portrety polskie”, na których artysta uwiecznił pisarzy, dziennikarzy, polityków) i 33 rysunków. Prace te Edward Dwurnik stworzył w latach 1977-2005. Dotychczas słupskie muzeum dysponowało 8 pracami Edwarda Dwurnika, w tym zamówionym u artysty obrazem „500-lecie Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku”, który jest siedzibą placówki.