"Madonna pod jodłami" Cranacha wróciła do Polski

Piątek, 27 lipca 2012 (17:30)

"Madonna pod jodłami", obraz Lucasa Cranacha z początku XVI wieku, po prawie 70 latach powrócił do kraju. Dzieło po drugiej wojnie światowej ukradł z katedry wrocławskiej i wywiózł do Berlina niemiecki duchowny.

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski w piątek przekazał obraz katedrze św. Jana we Wrocławiu. Przekazujemy władzy kościelnej najcenniejszy zabytek odzyskany w wolnej Polsce od 1990 roku - podkreślił Sikorski przekazując dzieło biskupowi wrocławskiemu Andrzejowi Siemieniewskiemu. Według szefa resortu, dzieło Cranacha jest jednym z dziesięciu najcenniejszych obrazów znajdujących się obecnie w naszym kraju.

Zimmer wywiózł obraz do Berlina

W czasie drugiej wojny światowej Niemcy ukryli obraz. Po jej zakończeniu dzieło - poważnie uszkodzone - wróciło do katedry. Jego naprawę zlecono niemieckiemu duchownemu Zygfrydowi Zimmerowi. W latach 1946-1947 powstała kopia obrazu Cranacha pędzla Georga Kupke, wspólnika duchownego. Następnie falsyfikat podmieniono w katedrze, oryginał "Madonny pod jodłami" Zimmer wywiózł do Berlina. Dopiero w 1961 roku oryginalność dzieła znajdującego się we wrocławskiej katedrze podważył polski konserwator.

Dzieło Cranacha trafiło do Szwajcarii. Po śmierci kolekcjonera przekazano je diecezji w Sankt Gallen. Od marca MSZ prowadziło rozmowy w sprawie odzyskania dzieła z władzami szwajcarskiej diecezji, które rozważały jego sprzedaż obrazu i przekazanie pieniędzy na cele dobroczynne. Strona polska musiała m.in. wykazać, że obraz stanowi wciąż własność Parafii Katedralnej we Wrocławiu w świetle zarówno prawa cywilnego, jak i kanonicznego. Specjaliści musieli również potwierdzić, że obraz przechowywany w Szwajcarii namalował Cranach.

Lucas Cranach (1472-1553) to niemiecki malarz i grafik epoki renesansu. Artysta jest autorem ponad 400 dzieł, głównie o tematyce religijnej. Cranach zyskał sławę jako autor obrazów: "Św. Hieronim" (1502), "Ukrzyżowanie" (1503), "Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu" (1504). Po spotkaniu z Marcinem Lutrem przeszedł na luteranizm. Wykonał wiele portretów niemieckiego reformatora i tworzył ikonografię luterańską na podstawie Pisma Św. Po jego śmierci działalność Cranacha starszego kontynuował jego syn.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kultura

RMF24-PAP