Księga Henrykowska - trzynastowieczna kronika opactwa cystersów w Henrykowie na Dolnym Śląsku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie z niej pochodzi słynne zdanie uważane za pierwszy zapis w języku polskim: "Daj, ać ja pobruszę, a Ty poczywaj".

Księga Henrykowska - trzynastowieczna kronika opactwa cystersów w Henrykowie na Dolnym Śląsku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie z niej pochodzi słynne zdanie uważane za pierwszy zapis w języku polskim: "Daj, ać ja pobruszę, a Ty poczywaj".
Księga Henrykowska /Maciej Kulczyński /PAP

Księga Henrykowska to jeden z najcenniejszych eksponatów znajdujących się w zbiorach wrocławskiego Muzeum Archidiecezjalnego. To powstała w drugiej połowie XIII w. kronika opactwa cystersów.

Lista Pamięć Świata UNESCO to powstały w 1992 r. rejestr zabytków o charakterze dokumentacyjnym - rękopisów, druków czy dokumentów audiowizualnych. Znajdują się na niej m.in. autograf dzieła Mikołaja Kopernika "De revolutionibus" przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej, rękopisy Fryderyka Chopina znajdujący się w zbiorach Biblioteki Narodowej i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, czy podziemne archiwum getta warszawskiego (tzw. Archiwum Ringelbluma), przechowywane w Żydowskim Instytucie Historycznym.