Książki tegorocznego noblisty, Jean-Marie Gustave Le Clezio, to literatura psychologiczna, silnie związana z francuską tradycją literacką i kulturową – ocenia historyk literatury Janusz Odrowąż-Pieniążek.

To trochę jakby kontynuacja twórczości takich pisarzy jak Michel Butor. Tych, którzy tworzyli tzw. nouveau roman. To jest proza bardzo kulturalna, bardzo francuska - uważa Pieniążek.

Jak dodał, Le Clezio jest bardzo "pracowitym" autorem. Jego dorobek jest obszerny. Jeżdżę do Paryża i widzę, że co roku coś jego się ukazuje. To pisarz, który już dosyć długo działa. Ma swoją markę we Francji - dodał.

Pisarz opublikował ok. 30 książek. Są to powieści, opowiadania i eseje. Wydał również dwa przekłady dotyczące mitologii indiańskiej.