Od 10 kwietnia do 23 maja w katedrze świętego Jana w Turynie wystawiony będzie Całun Turyński. 2 maja pojedzie go zobaczyć papież Benedykt XVI. W Watykanie poinformowano, że przyjęto już zgłoszenia od 1,3 miliona osób, którzy pragną zobaczyć Całun. Najwięcej zgłoszeń z zagranicy napłynęło z Francji - 17 tysięcy. Z Niemiec zgłosiło się ponad 10 tysięcy ludzi, a z Polski - 8600.

Całun będzie można obejrzeć po raz pierwszy od 10 lat. Na konferencji prasowej w watykańskim biurze prasowym organizatorzy wystawienia Całunu podkreślili, że po niedawnej renowacji płótno będzie lepiej widoczne. Zmieniły się także, jak podano, warunki jego przechowywania. Obecnie jest on rozłożony, a nie - jak w poprzednich stuleciach - zwinięty.

Arcybiskup Turynu kardynał Severino Poletto powiedział dziennikarzom, że wystawienie Całunu nie jest wydarzeniem "turystyki religijnej", lecz "inicjatywą duchową i duszpasterską". Jasne jest to, że nie opieramy naszej wiary chrześcijańskiej na Całunie, ale na Ewangelii i świadectwie Apostołów - podkreślił. Jego zdaniem, wystawienie Całunu jest jednak okazją do medytacji, modlitwy, kontemplowania nadzwyczajnego i tajemniczego cierpienia Chrystusa.

Nie ma matematycznej pewności, że Całun to autentyczne płótno, w które zawinięto ciało Chrystusa. (...) To powiedzą nam naukowcy i historycy, jeśli kiedykolwiek im się to uda - oświadczył abp Turynu, przypominając zarazem, że wszystkie próby jego sztucznego skopiowania lub odtworzenia się nie powiodły .

Kościół - nie zajmując oficjalnego stanowiska w toczącej się od lat dyskusji na temat autentyczności Całunu Turyńskiego - przywołuje słowa Jana Pawła II z 1998 roku: Całun jest wyzwaniem dla rozumu. Od każdego człowieka, a zwłaszcza od uczonego wymaga przede wszystkim wysiłku, który pozwoli mu przyjąć z pokorą głębokie przesłanie, przemawiające do jego umysłu i dotykające jego życia.

Kościół zatem nie posiada właściwej kompetencji, by wypowiadać się w tych sprawach. Dlatego powierza uczonym zadanie prowadzenia dalszych badań, mających na celu znalezienie odpowiedzi na pytania związane z Całunem (…) Kościół zachęca, by przystępować do badań nad Całunem bez żadnych uprzedzeń, by nie uznawać za pewnik niczego, co nie zostało udowodnione; wzywa, by zachowywać wewnętrzną wolność w działaniu, skrupulatnie przestrzegać zasad naukowej metodologii, a zarazem szanować wrażliwość wiernych - powiedział wtedy polski papież w Turynie.