Najbliższy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w grudniu i zaprezentuje polskie najnowsze filmy w trzech sekcjach konkursowych – zdecydował Komitet Organizacyjny FPFF.

"45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w Gdyni w terminie 8-12 grudnia 2020 roku. Tak postanowił Komitet Organizacyjny na posiedzeniu, które odbyło 5 sierpnia 2020 roku, przyjmując nowy Regulamin Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych: - czytamy w oświadczeniu.

W zmienionej formule festiwalu obok Konkursu Głównego filmów pełnometrażowych oraz Konkursu Filmów Krótkometrażowych znalazła się również trzecia sekcja konkursowa: Konkurs Filmów Mikrobudżetowych. Wezmą w nim udział filmy wyprodukowane zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego PISF Produkcja filmowa.

Skierowano też oficjalny wniosek do ministra kultury o powołanie do pełnienia funkcji dyrektora artystycznego festiwalu Tomasza Kolankiewicza, który wygrał konkurs na to stanowisko.