W ciągu trzech lat liczba Polaków odwiedzających Muzeum Auschwitz zmniejszyła się o połowę. Ten trend dotyczy głównie młodzieży. Zdaniem dyrektora placówki to zjawisko zagraża świadomości historycznej i obywatelskiej Polaków. "Tworzymy młodzież, która w przyszłości nie zrozumie głównych osi napięć współczesnego świata. Mają one początek w totalitaryzmach XX wieku i najczytelniejsze są w Auschwitz" - ostrzega Piotr Cywiński.

Z danych Muzeum wynika, że w ostatnich latach były niemiecki obóz Auschwitz zwiedzało średnio ok. 1,2-1,4 mln osób rocznie. Od kilku lat frekwencja jest podobna, choć liczba Polaków maleje. Jeszcze w 2011 r. było ich 610 tys. Rok później liczba spadła do 446 tys., a w ubiegłym roku wyniosła już tylko 336 tys.

Drugą co do wielkości grupą narodową, która odwiedza Muzeum, byli dotychczas Brytyjczycy. W ubiegłym roku przyjechało ich 178 tys. Po trzech miesiącach bieżącego roku przybyło stamtąd ponad 20,8 tys. osób. W tym czasie Polaków było niespełna 16,3 tys.

Zdaniem Cywińskiego, spadek liczby polskich odwiedzających może prowadzić do sytuacji, w której kiedyś Polacy nie będą w stanie umiejscowić Auschwitz, miejsca zagłady dziesiątek tysięcy swych przodków, w doświadczeniu historii własnego kraju.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także około 75 tys. Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. W 1947 roku powstało muzeum, które obejmuje byłe obozy Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau.