Blisko 90 milionów euro – tyle kosztować ma budynek Muzeum Historii Polski w Warszawie. W niedzielę rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt siedziby placówki. Wygrała koncepcja firmy Paczowski et Fritsch Architectes z Luksemburga.

To będzie budynek-most (…) przerzucony przez Trasę Łazienkowską, łączący Jazdów z Zamkiem Ujazdowskim - opisuje zwycięski projekt jeden z członków jury Ryszard Jurkowski. Muzeum jest pomyślane jako fantastyczne pole do ekspozycji wymienialnych - zaznacza. Posłuchaj:

Budynek będzie miał ok. 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, z czego ok. 9 tys. m kw. będzie przeznaczone na prezentowanie wystaw. Autorzy projektu otrzymają w nagrodę 70 tys. euro oraz zaproszenie do negocjacji dotyczących realizacji projektu. Siedziba muzeum ma powstać w ciągu najbliższych trzech lat. Większość pieniędzy na budowę będzie pochodzić z funduszy europejskich.

Muzeum Historii Polski ma za zadanie stworzyć przekrojową prezentację najważniejszych wątków polskiej historii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia powstania, obrony i kształtowania mechanizmów wolności w Polsce - począwszy od demokracji szlacheckiej aż po "Solidarność".