Po żywieckim Starym Zamku oprowadza turystów jego dawny właściciel, arcyksiążę Karol Stefan Habsburg. Jak to możliwe ? Od dzisiaj działa tam elektroniczny przewodnik.

Przy wejściu do Starego Zamku, w którym mieści się miejskie muzeum, turyści otrzymają elektroniczne urządzenie. Po wybraniu jednej z czterech wersji językowych: polskiej, angielskiej, słowackiej lub niemieckiej, usłyszymy głos lektora, który powita nas słowami: nazywam się arcyksiążę Karol Stefan Habsburg - mówi rzecznik magistratu w Żywcu Tomasz Terteka. "Elektroniczny arystokrata" oprowadzi turystów po zamku, przekazując szczegółowe informacje o konkretnym miejscu, w którym się znajdują.

Dziś udostępniona została również specjalna trasa po mieście. W elektronicznym urządzeniu ze słuchawkami wgrana jest 23-minutowa trasa po głównych atrakcjach turystycznych miasta: parku, zamku, dzwonnicy i kościele konkatedralnym - dodał Terteka.

Historia Starego Zamku sięga połowy XIV wieku. Pierwszymi właścicielami miasta i zamku, potwierdzonymi w dokumentach, byli Komorowscy herbu Korczak. Dobra nadał im król Kazimierz Jagiellończyk w 1467 roku. Zamek później należał także do Wazów i Wielopolskich, a od połowy XIX wieku - do Habsburgów. Przy zamku, a także wybudowanym obok pałacu Habsburgów, powstał park. Jego najstarsze fragmenty pochodzą z XVIII wieku, a powierzchnia wynosi 26 ha.

Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg-Lotaryński żył w latach 1860-1933. Był właścicielem dóbr żywieckich. W międzywojniu polskie środowisko monarchistyczne uważało go za odpowiedniego kandydata do polskiej korony. Z żoną Marią Teresą miał sześcioro dzieci, w tym Karola Olbrachta, który odziedziczył dobra żywieckie, ojca Marii Krystyny - ostatniej Habsburżanki mieszkającej w Żywcu do dziś.

Rodzina żywieckich Habsburgów jest blisko spokrewniona z rodem panującym niegdyś w Wiedniu, w tym z cesarzem Franciszkiem Józefem I. Mają wspólnego przodka, cesarza Leopolda II.

Po II wojnie światowej władze PRL odebrały Habsburgom polskie obywatelstwo. Przywrócono je dopiero w 1992 roku.