4 międzynarodowy festwial gombrowiczowski dobiega końca.

W tej chwili trwa ostatni spektakl "Ślub" w wykonaniu aktorów teatru z

Kalisza...

GOMBROWI 0:41

Z reżyserem "Ślubu" - Waldemarem Śmigasiewiczem rozmawiał

Marcin Dąbrowski.