We Wrocławiu kończy się dziś 16 powszechny zjazd historyków.

Prawie w całości był on poświęcony oświadczeniu rosyjskiego MSZ , w

którym napisano, że wkroczenie Armii Czerwonej do Polski 17 września

1939 roku nie było agresją. Na dokument polscy historycy odpowiedzieli

także dokumentem.

"JANKO" 38 sec

I choć Aleksander Jakowlew, przedstawiciel prezydenta Jelcyna

powiedział ostatnio w Katyniu, że oświadczenie rosyjskiego MSZ pojawiło

się z inicjatywy urzędników, a nie władz Rosji" - to i tak wywołało

olbrzymie zdumienie i niepokój wśród polskich polityków i historyków.