100 lat temu do walki o wolną Polską wyruszyła I Kompania Kadrowa

Niedziela, 3 sierpnia 2014 (13:54)

100 lat temu, 6 sierpnia 1914 r., z krakowskich Oleandrów w kierunku Królestwa Polskiego wyruszyła I Kompania Kadrowa. W przemówieniu do jej żołnierzy Józef Piłsudski mówił: "Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi.(...) Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały".

Zgodę na mobilizację oddziałów strzeleckich Józef Piłsudski otrzymał od wojskowych władz austriackich 2 sierpnia 1914 r. Wówczas także poinformowano go, iż po wybuchu wojny rosyjsko-austriackiej polskie formacje mają działać na kierunku Miechów - Jędrzejów - Kielce. Decyzja ta zmieniała wcześniejsze plany, które przewidywały wkroczenie polskich oddziałów do Zagłębia Dąbrowskiego.

3 sierpnia 1914 r. w krakowskich Oleandrach zorganizowana została I Kompania Kadrowa. Liczący 144 żołnierzy oddział składał się ze słuchaczy szkół oficerskich Strzelca i Polskich Drużyn Strzeleckich - organizacji mających wykształcić kadry przyszłego Wojska Polskiego.

W przemówieniu wygłoszonym do I Kompanii w dniu jej sformowania Piłsudski mówił: "Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi... Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały".

6 sierpnia 1914 r., na krótko przed świtem, I Kompania Kadrowa wyruszyła z krakowskich Oleandrów w kierunku granicy Królestwa Polskiego. Na jej czele stał wyznaczony przez Piłsudskiego por. Tadeusz Kasprzycki - oficer Związku Strzeleckiego.

Historyczne zdjęcia oddziałów Strzelców w "Oleandrach" w Krakowie znajdziecie na stronach Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Jutro o godzinie 20:00 na Kopcu Józefa Piłsudskiego na Sowińcu odbędzie się uroczysty capstrzyk i Apel Pamięci. Uczestnicy Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej złożą w bryle kopca ziemie z pól bitewnych, miejsc kaźni oraz innych miejsc pamięci narodowej związanych z polskim doświadczeniem historycznym ostatniego stulecia.

   - ziemia z miejsca śmierci księdza Ignacego Skorupki w Ossowie;
   - ziemia z cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku z Radzymina;
   - ziemia z cmentarza zesłańców z Usola na Syberii;
   - ziemia z cmentarza w Tangerze w Afryce, gdzie pochowano wielu zmarłych z wycieńczenia osób, które wyszły ze Związku Sowieckiego z armią gen. Władysława Andersa (złoży ją Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska, jeśli zdąży dotrzeć na Sowiniec);
   - ziemia z powązkowskiej  "Łączki";
   - ziemia z kwatery smoleńskiej na cmentarzu Powązkowskim;
   - ziemia z lasów iłżeckich z miejsc walk powstańców listopadowych i styczniowych, Legionu Puławskiego, wojny obronnej 1939 roku, bojów partyzanckich z 1944 roku;
   - ziemia z cmentarza Orląt Lwowskich;
   - ziemia z grobu pułkownika Leopolda Lisa-Kuli na cmentarzu w Rzeszowie;
   - ziemia z pola bitwy pod Czarkowami z 1914 roku;
   - ziemia z Zadwórza pod Lwowem - "polskich Termopil" z 1920 roku;
   - ziemia z miejsca śmierci majora Henryka Dobrzańskiego-"Hubala";
   - ziemia z cmentarza żołnierzy "Błękitnej Armii" gen. Józefa Hallera w Niagara (Kanada);
   - ziemia z cmentarza w Rothesay na szkockiej wyspie Bute - miejsca internowania piłsudczyków w latach 1940-1944.

(j.)

Artykuł pochodzi z kategorii: Kultura

RMF FM/PAP