Najgłośniejsze przepowiednie mówią, że światu zostały niecałe 3 lata istnienia. Koniec ma nastąpić w grudniu 2012 roku. Dla uspokojenia dodajmy, że takich dat w naszej historii było już wiele i cały czas przybywa nowych.

Według najróżniejszych przepowiedni, końców świata do 2012 roku będzie kilka. Zresztą od 2000 roku w ogóle nie powinno nas już być. Pesymiści twierdzą, że apokalipsę spowodują sami ludzie i że będzie ona efektem wojny cywilizacji, a dokładnie konfliktu wojowniczego świata islamu z upadającą cywilizacją europejską. Optymiście podkreślają, że w proroctwach Nostradamusa można wyczytać, co tylko się chce.

Amerykanie kochają takie opowieści. Filmy o zagładzie świata, przepowiednie, proroctwa. Czy jednak faktycznie wkrótce ma nastąpić koniec świata? Pytani przez naszego korespondenta Amerykanie śmieją się: