Kilkunastu Polaków, podejrzanych o serię włamań i kradzieży, aresztowano w ciągu ostatnich dwóch-trzech tygodni w rejonie Reykjaviku, stolicy Islandii. Policja odnalazła przy nich łupy z włamań - poinformował nasz konsulat na wyspie.

Z informacji przekazanych przez naszą placówkę wynika, że Polacy dokonywali włamań i kradzieży na dużą skalę. Tamtejsza policja szuka kolejnych sprawców.