Słowacka policja złapała siedmiu uchodźców z Czeczenii. Wśród nich było troje dzieci. Słowacy twierdzą że Czeczeni przedostali się na teren ich państwa z Polski, dlatego odesłali ich do naszego kraju. Czeczeni wystąpili o azyl polityczny w Polsce.