Większość młodych mieszkańców Wielkiej Brytanii nie kojarzy podstawowych faktów historycznych - wynika z sondażu wśród uczniów szkół średnich. Ankietę przeprowadzono tuż przed odsłonięciem pomnika brytyjskich lotników, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej.

Zgodnie z wynikami najnowszych badań, połowa młodych Brytyjczyków nie wie, czym była bitwa o Anglię i że stoczyli ją w powietrzu piloci. Wprawdzie 60 proc. poznaje na fotografiach Winstona Churchilla, ale to mało biorąc pod uwagę, że prawie wszyscy wiedzą kim jest Churchill -pies biorący udział w popularnych reklamach telewizyjnych. Młodzieży dużo łatwiej było zidentyfikować Wayne'a Rooney'a i Katie Price niż przywódcę ich kraju w czasie wojny.

Wyniki badań budzą duże wątpliwości co do systemu edukacji w zakresie historycznym w Wielkiej Brytanii. Ponad połowa młodych Brytyjczyków nie wiedziała, kiedy trwała II wojna światowa - jedynie 34 proc. uczniów odpowiedziało prawidłowo. Około połowa grupy w wieku 17 i 18 - wiedziała, że rozpoczęła się ona w 1939 roku, a 39 proc. grupy znało datę zakończenia wojny. Tylko 61 proc. badanych poprawnie określiło USA jako sojusznika Wielkiej Brytanii podczas tego konfliktu. Jeden na dziesięciu uczniów biorących udział w sondażu jako sprzymierzeńców podczas wojny podało: Włochy, Niemcy czy Japonię.

Co dwudziesty badany był przekonany, że stoczono również III wojnę światową.

Ankietę przeprowadzono w szkołach na grupie 1000 dzieci przed osłonięciem rzeźby przedstawiającej brytyjskich bohaterów II wojny światowej. Lord Ashcroft, który przeznaczył 1 milion funtów na pomnik Dowództwa Bombowego mówił: To przerażające, że tak wiele dzieci, a nawet młodzieży w wieku licealnym, po prostu nie ma pojęcia o istotnych faktach dotyczących historii Wielkiej Brytanii.