Komisja Europejska udostępniła pasażerom linii lotniczych alarmowy adres e-mail: passengersrights@ec.europa.eu, pod który można przesyłać pytania dotyczące problemów związanych z podróżami lotniczymi.

Pasażerowie mogą pod tym adresem uzyskać praktyczne informacje, jak reagować i do czego mają prawo w takich przypadkach jak: strajki, odwołane loty, przedłużające się opóźnienia lotów czy tzw. overbooking, czyli rezerwowanie biletów dla większej liczby osób niż jest miejsc w samolocie.

Powodem, dla którego Komisja Europejska postanowiła zaoferować obywatelom Wspólnoty tego typu konkretną i łatwo dostępną usługę, jest fakt, że wielu pasażerów w całej Europie doświadcza niedogodności związanych z podróżowaniem samolotami. Przepisy wspólnotowe w zakresie praw pasażerów muszą być rygorystycznie przestrzegane - powiedział Antonio Tajani, wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za transport. Komisja Europejska dostarczy wszystkim pasażerom korzystającym z tego adresu mailowego szczegółowych informacji niezbędnych do egzekwowania ich praw - zaznaczył.

Na adres mailowy passengersrights@ec.europa.eu można przesyłać pytania we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, a więc także w języku polskim.