Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pasażerowi linii lotniczych, który utracił bagaż, należy się maksymalnie 1134,71 euro odszkodowania.

Suma ta może być wyższa jedynie w przypadku, gdy pasażer przed odlotem zgłosi większą wartość swego bagażu i zapłaci dodatkowa opłatę.

Trybunał w Luksemburgu rozpatrywał, na wniosek hiszpańskiego sądu, sprawę pasażera, którego bagaż zaginął między Barceloną a Porto. Pasażer ten żądał 2700 euro i dodatkowo 500 euro za "straty niematerialne". Sędziowie Trybunału uznali, że roszczenia te są nieuzasadnione. Potwierdzili istnienie jednej górnej granicy odszkodowania, pokrywającego zarówno straty materialne, jak i niematerialne.