Papież Benedykt XVI kanonizował błogosławionego Szymona z Lipnicy, zakonnika - bernardyna, kaznodzieję żyjącego w XV wieku w Krakowie. Po jego śmierci odnotowano kilkaset cudownych uzdrowień i łask doznanych za jego wstawiennictwem. Grób błogosławionego odwiedzali liczni pielgrzymi.

Na mszę kanonizacyjną przybył prezydent Lech Kaczyński, a także przedstawiciele Episkopatu: prymas Józef Glemp, metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, biskup tarnowski Wiktor Skorc. Był też nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk oraz około tysiąca pielgrzymów z Małopolski.

Wraz z polskim zakonnikiem papież kanonizował również troje innych błogosławionych: Giorgio Precę (1880-1962) z Malty, założyciela zgromadzenia Societas Doctrinae Christianae, Holendra Karela van Sinta Andriesa Houbena (1821-1893) - pasjonistę, założyciela zgromadzenia Męczeństwa Naszego Pana Jezusa Chrystusa i Marię Eugenię od Jezusa (Annę Eugenię Milleret de Brou) z Francji, założycielkę zgromadzenia zakonnic.

Błogosławiony Szymon, zwany opiekunem opuszczonych i chorych, urodził się w Lipnicy koło Bochni ok. 1438 roku. W roku 1454 rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał stopień bakałarza na tamtejszym Wydziale Sztuk. Wybrał wtedy życie klasztorne - wstąpił do bernardynów, a po otrzymaniu święceń podjął studia teologiczne.

Wkrótce potem zasłynął w Krakowie jako kaznodzieja. Miał zwyczaj przeplatać treść swych kazań okrzykiem: "Jezus, Jezus, Jezus!", co naraziło go na zarzuty ze strony kapituły katedralnej krakowskiej, że nadużywa imienia Jezusa. Zarzuty wobec niego potem wycofano, a on jako pierwszy bernardyn został kaznodzieją katedralnym. Według niepotwierdzonych hipotez historycznych był również spowiednikiem króla Kazimierza Jagiellończyka.

W czasie szalejącej w Krakowie zarazy głosił na rynku kazania, w których nawoływał do pokuty. Z poświęceniem odwiedzał też chorych, pozostawionych bez opieki. Niósł pomoc materialną oraz duchową; sam zaraził się chodząc po domach umierających. Zmarł 18 lipca 1482 r.

Jego kult rozwijał się bardzo szybko. Pierwszą petycję o beatyfikację wystosował do Watykanu arcybiskup gnieźnieński Jan Łaski w 1514 r. Proces beatyfikacyjny odbył się w pierwszej połowie XVII wieku. Szymona z Lipnicy ogłosił błogosławionym papież Innocenty XI w 1685 r.

Starania o kanonizację podjęto w 1767 r. List w tej sprawie wysłał do Watykanu król Stanisław August Poniatowski. Przez dwa następne wieki nie zajmowano się tą sprawą.

Proces został wznowiony w 1948 r., ale starania polskiego Kościoła odroczyły utrudnione kontakty komunistycznej Polski z Watykanem w tamtych czasach.

Działania na rzecz kanonizacji Szymona z Lipnicy podjął na nowo w 1964 r. metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła, a kontynuował je jego następca w Krakowie - kardynał Franciszek Macharski. Pod koniec roku 2006 Benedykt XVI wyraził zgodę na kanonizację polskiego błogosławionego.