Warszawa zajęła 85. miejsce w rankingu 215 miast świata ocenianych pod kątem ogólnej jakości życia, opracowanym przez firmę konsultingową Mercer Human Resource Consulting. Raport opracowano z myślą o międzynarodowych koncernach, wysyłających pracowników za granicę.

Nowy Jork, przyjęty jako punkt wyjścia do porównań pod względem ogólnej jakości życia, uplasował się na miejscu 48. (100 punktów). Warszawa otrzymała 85,7 punktów. Według autorów opracowania, spośród miast europejskich najlepiej żyje się mieszkańcom Zurychu (108,1 pkt.) i Genewy. Spośród miast poza Europą, najlepiej jest w kanadyjskim Vancouver. Ze stolic Unii Europejskiej najwyżej oceniono Wiedeń (107,7 pkt.). Ostatnie miejsce w rankingu zajął Bagdad.

W osobnej globalnej klasyfikacji warunków zdrowotnych i higienicznych, Warszawa zajęła miejsce setne (86,3 pkt.). Światowym liderem zdrowia i czystości jest kanadyjskie Calgary przed Honolulu, a ze stolic Unii Europejskiej, Helsinki (128,5 pkt.). Na samym dole tabeli znalazło się Baku.

Spośród 26 miast Unii Europejskiej (pominięto stolicę Malty), uszeregowanych pod kątem ogólnej jakości życia, Warszawa zajęła miejsce 20 i została oceniona niżej niż między innymi Praga, Budapeszt, Ljubliana i Wilno. Pierwsze trzy miejsca zajęły Wiedeń, Kopenhaga i Amsterdam.

W odrębnym unijnym rankingu opracowanym pod kątem zdrowia i higieny, Warszawa uplasowała się na miejscu 22. za wszystkimi stolicami republik bałtyckich. Za liderów tabeli, uznano poza Helsinkami, Sztokholm i Dublin.

W rankingu warunków zdrowotnych i higienicznych uwzględniono m.in. jakość usług medycznych, zakres dostępu do leków, zanieczyszczenie atmosferyczne i występowanie chorób zakaźnych. Inne czynniki to jakość wody pitnej, usługi komunalne, system oczyszczania ścieków.

Jakość życia skalkulowano w oparciu o 39 kryteriów, m.in. bezpieczeństwo, transport miejski, służby publiczne, poziom nauczania w szkołach, możliwości rekreacji, a także czynniki ekonomiczne, polityczne i środowiskowe.