Grupa wysokich rangą urzędników niemieckich została przez pomyłkę zamknięta w byłym więzieniu STASI w Berlinie. Zostali uwolnieni dopiero po interwencji Urzędu Kanclerskiego. W więzieniu używanym przez enerdowską służbę bezpieczeństwa mieści się teraz izba pamięci. W zeszłym roku to miejsce zwiedziło ponad 200 tysięcy osób.